çocuk ihmali etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
çocuk ihmali etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Çocuk İhmal ve İstismarı Hakkında Bilmemiz Gerekenler
ÇOCUK İHMALİ NEDİR?

Çocuğun sağlığı, fiziksel veya psikolojik gelişimi için gerekli ihtiyaçların karşılanmaması
Çocuk İhmaliolarak
tanımlanmaktadır.


ÇOCUK İSTİSMARI NEDİR?

 Çocuğun Sağlığını, fiziksel ve psikolojik gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin, toplum ya da devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek yapılan hareket ya da davranışlara “Çocuk İstismarı” denmektedir.

İhmal ve istismarı birbirinden ayıran en temel nokta istismarın aktif, ihmalin ise pasif bir olgu olmasıdır.

Çocuk bugünün yarını, yarının umududur.

İHMAL ve İSTİSMARIN ÇEŞİTLERİ

Fiziksel İhmal ve İstismar;

Fiziksel İhmal; yakın kişilerin çocuğun gelişimine sürekli zarar veren hareketleri sonucu çocuğa sosyal
olarak çeşitli kaynakların sağlanmaması,bunlardan yoksun bırakılması
Fiziksel İstismar ise çocuğun kaza dışı hasar görmesi yada fiziksel olarak cezalandırılması olarak tanımlanır.

Duygusal İhmal ve İstismar

Duygusal ihmal, çocuğun sevilmemesi, ihtiyacı olan ilgi ve yakınlığın ona gösterilmemesi olarak tanımlanır. Tek
başına yada fiziksel ve cinsel istismarla birlikte görülebilen duygusal istismar ise ebeveynlerin yada
çevredeki diğer yetişkinlerin çocuğun yeteneklerinin üstünde istek ve beklentiler içinde olmaları ve
saldırganca davranmaları anlamına gelir.

Cinsel İhmal ve İstismar

Cinsel İhmal, çocukların cinsel sömürüye karşı korunmaması ve ilgisiz kalınması, cinsel gelişime
gereken önemin verilmemesi anlamına gelir.
Cinsel İstismar ise cinsel doyum için çocuğu kullanmak yada bir başkasının bu amaçla çocuğu kullanmasına izin
vermek olarak tanımlanmaktadır.

Cinsel İstismara uğrayan bir çocukla karşılaşıldığında neler yapılmalı?

Durumu yazılı ya da sözlü olarak en yakın karakol ya da Cumhuriyet Savcılığına bildirimde bulunulmalıdır. Bir
çocuğun cinsel istismara maruz kalma durumunda bulguların kaybolmaması için çocuğu en yakın sağlık
kurumuna götürerek rapor alınmalıdır.
ANNE VE BABALARA TAVSİYELER

 1. Çocuğunuzu dinleyin ve ona inanın.
 2. Çocuğunuzun nerelerde ve kimlerle zaman geçirdiğini bilin ve güvenli bir yerde olmasını sağlayın.
 3. Çocuğa bedenini tanıtın ve bedeninin bazı yerlerinin yalnızca ona ait olduğunu söyleyin.
 4. Küçük yaşta gerçekleşen gebelik sonucu meydana gelen bebekler bebek bakımını bilmeyen annelertarafından ihmal edilmektedir. Bu yüzden çocuklarınızı erken yaşta evlendirmeyin.
 5. Sakin ve soğukkanlı olmaya çalışın.
 6. İstismarı gerçekleştirenin ceza almasını sağlayın.
 7. Çocuğunuza hayır deme becerisini kazandırın. Bazı kişilerin isteklerine hayır diyeceklerini söyleyin.
 8. Çocuğunuzu bunun için cezalandırmayın.

İhmal ve İstismarın Çocuklar Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

 1. Yalnızlık ve korunmasızlık hissi
 2. Öğrenme güçlüğü
 3. Davranış problemleri
 4. Yaşıtları ve çevreyle iletişimde başarısızlık
 5. Ölüme kadar varabilen sağlık problemleri
 6. İlgi görebilmek için sağlık problemi yaratma eğilimi,
 7. Sürekli fiziksel problemler
 8. Gelişim geriliği
 9. Yemek istifleme alışkanlığı
 10. Eşya ve madde bağımlılığı


İstismarın Ortaya Çıkması Durumunda Başvurulacak Yerler

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü
 • Barolardaki Çocuk Hakları Merkezi
 • Barolardaki Adli Yardım Birimi
 • Emniyet Müdürlükleri  Çocuk Şube Müdürlüğü
 • Çocuklara Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Destek Hattı
 • Çocuk Ruh Sağlığı ve Rehberliği Derneği
 • Hastanelerin Sosyal Hizmet Birimi


bunlar da ilginizi çekebilir

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...